Menüü

Käina kiriku varemed

Muuseumiööl kutsume kõiki matkama kell 18.00-alguspalve Käina kiriku juurest Käina kalmistule ja sealt  köstrimajja Tobiase Majamuuseumisse. Matka juhib Marju Lippur.

Saare-Lääne piiskopi Johannes III Orgase (1420-1515) eestvedamisel ehitati 1493-1515 Käinasse hilisgooti stiilis ühelööviline saalkirik. Viimane suurem ehitustegevus kiriku juures toimus 1859 – 1860. Kirikuhoone oli kihelkonnarahvale kitsaks jäänud, mistõttu lammutati pikihoone lõunafassaad ja ehitati juurde lõunatiib. Lõunatiiba rajati ka uus peasissepääs. Pärast ümberehitust oli kirikus 600 istekohta.  14. oktoober 1941 tabas kirikut saksa lennuki süütepomm. Tules hävis kogu inventar, puidust katuse- ja laekonstruktsioonid, muuhulgas ka Rudolf Tobiase isa, köster Johannes Tobiase, ehitatud orel.

Kui soovid Käina kiriku taastamistöid toetada, saad teha sihtannetuse EELK Käina Martini koguduse arveldusarvele  EE132200221078547507 (Swedbank) selgituseks Käina kirik

Lisainfo:

https://www.facebook.com/kainakogudus/

Juhatuse esimees Tiina Veem 53405522

Preester Triin Simson 56212357